Proje tasarım ve Mühendislik

Prosese göre belirlenen  P&ID  ve Flow Chart / akış diyagramlarına göre  2  veya 3 boyutlu ortamda fabrika, tesis ve ekipman yerleşimlerinin, özel ve standart ekipmanların spesifikasyonlarına göre tasarımları  firmamız tarafından müşterimiziln talepleri doğrultusunda, Proje Yönetimi prensiplerine göre  projelendirilmektedir. Buna göre yapılan imalat ve montajlar ile diğer hizmetler  ayrıca planlanarak yine Proje Yönetimi esaslarına göre yönetilmekte ve tamamlanmaktadır. Yapılan ve yapılacak çalışmalar belirli bir iş planı dahilinde müşterilere raporlanmaktadır.

Bu kapsamda sunulan hizmetleri aşağıdaki başlıklarda gruplayabiliriz:

Mekanik

 • Tesisler için gerekli ekipmanların belirlenmesi, spesifikasyonlarının oluşturulması ve  tasarımlarının ulusal ve uluslarası standartlara uygun tamamlanması,
 • Malzeme depolama, (yatay ve dikay tanklar, silolar ve özel tasarım tanklar) ve taşıma sistemleri tasarımları,
 • Özel Proses Ekipmanlarının tasarım, imalat ve montajları. Ürünler kısmında görebilirsiniz.
  1. Reaktörler
  2. Filtrasyon Ekipmanları
  3. Blender ve Mikserler
  4. Homojenizatörler
  5. Tanklar ve Silolar
  6. Tesis borulamaları

Proses Kontrolü

 • Kontrol Paneli Tasarımı,
 • Kontrol Sistemi Tasarımı,
 • PLC Programlama,
 • Bağlantı Sistemleri Konfigürasyonu ve iletişim dizaynı
 • Ek kumanda merkezli imalat yönetimi kurulumu,